authentiek duurzaam integer assertief gedreven

Een selfie van je organisatie

De kernwaardenscan haalt snel en online naar boven wat de belangrijkste waarden in de organisatie zijn. In slechts 15 minuten tijd vult iedereen de scan in. Alle meningen tellen even zwaar. De uitkomst is voor iedereen herkenbaar. De scan is waardevol voor iedere organisatie die zijn cultuur beter wil leren begrijpen. En in te zetten om je kernwaarden te herkennen, herijken of te verrijken.

Kernwaarden geven grip

Organisaties met een sterke identiteit zijn in staat de juiste medewerkers en klanten aan te trekken en te behouden, zodat ze kunnen uitblinken. Kernwaarden vertellen het verhaal van die identiteit. Waarin gelooft iedereen, wat vindt men belangrijk, wat blijft onderbelicht?

Als CEO of manager wil je weten of die waarden passen bij jullie doelen. En passen ze bij de missie en visie? De kernwaardenscan laat zien welke waarden het meest gedeeld worden. En of die waarden groeien of krimpen. Waar wil je bijsturen? De kernwaardenscan is wetenschappelijk gevalideerd. Het team van de kernwaardenscan helpt je de scan effectief in te zetten.

Reden genoeg om de waarden te willen weten!

Zijn de belangrijkste waarden bekend dan kun je gericht sturen. Koppel ze aan je doel en je weet essentiële vragen te beantwoorden. Trek je het juiste personeel aan? Weet je de maatschappelijke impact te maken die past bij je missie? Draagt je organisatiecultuur bij aan je missie?

Waarden vertellen waar je organisatie voor staat. Ze bepalen gedrag en houding van je personeel en geven weer hoe de organisatie zich voegt en gedraagt in de maatschappelijke dynamiek. Welke kernwaarden zijn het sterkst? En moeten het sterkst zijn voor een gezonde en relevante toekomst?

Kennis over kernwaarden, maakt besluiten maken makkelijker.

De kernwaarden openen het goede gesprek over de organisatiecultuur. Het is een uitstekende manier om je omgangsvormen en normen onder woorden te brengen, ze met elkaar te bespreken en te delen.

 • Gefundeerd, inclusief en kwantitatief
 • Sturen en bijsturen
 • Eenmalig of periodiek
 • Gespreksstarter voor verandering

De kern­waardenscan is...

Een enorme hulp bij organisatievorming en organisatieverandering. Door de scan kom je gemakkelijk achter je gedeelde waarden. En of die waarden groeien of afnemen. De scan is het openingsgesprek over organisatiecultuur.

 1. Snel en online
 2. Voor en door iedereen in de organisatie
 3. Iedere mening telt evenveel mee
 4. Herkenbare uitkomsten openen deuren voor het gesprek
 5. Wetenschappelijk onderbouwd

Het goede gesprek over organisatie­cultuur

Wij begeleiden organisaties. We kunnen helpen de top 5 kernwaarden in de organisatie naar boven te halen.

We zien echter dat kennis over de kernwaarden een start is voor het goede gesprek over de organisatiecultuur. Dat kan ook spannend zijn en leidt automatisch tot verandering. Wij begeleiden de verandering.

Verandering gaat immers in drie fases; de huidige situatie, de overgangsfase en de nieuwe situatie. Met meer dan alleen de scan begeleiden we jullie in de tussenfase om veilig en inclusief de nieuwe situatie te bereiken.

Kernwaarden staan voor de diepere zin van het bestaan voor de organisatie. En zien we terug in gedrag. Gedrag bepaalt cultuur. Gedragsverandering doe je samen.

Wij zijn gespecialiseerd in organisatieverandering. Zowel bij commerciële, non-profit als overheidsorganisaties. We doen dat vanuit het menselijk perspectief en benaderen de verandering integraal.

Hoe werkt de kern­waardenscan?

 1. Adviesgesprek

  Wij maken graag kennis met mensen in de organisatie en onderzoeken waarmee we kunnen helpen. We komen met een advies voor je hulpvraag.

 2. Vul de scan in

  De kernwaardenscan geeft meetbare resultaten. Iedereen in de organisatie kan snel en makkelijk mee doen.

 3. Top 20 waarden

  Wij analyseren de data en presenteren de top 20. De scan opent het goede gesprek over waarden en cultuur in de organisatie.

 4. Advies en hulp

  Je ontvangt van ons advies om te komen tot de top 5 kernwaarden. Heb je hulp nodig om daarmee aan de slag te gaan, dan kunnen we dat bieden.

Gebaseerd op onderzoek

De kernwaardenscan combineert het beste uit de organisatieantropologie, psychologie en gedragswetenschap. Twee jaar lang is onderzocht hoe de kernwaarden valide en betrouwbaar gemeten kunnen worden.

Kennis van online gebruikservaringen (UX) heeft gezorgd voor een instrument dat uitnodigt en makkelijk werkt. De scan is uitvoerig in de praktijk getoetst en steeds verfijnd. Gegevens worden met statistische hulpmiddelen geanalyseerd. Elke scan die we doen vergelijken we met eerdere resultaten. Daardoor zien wij steeds beter hoe organisaties onderling verschillen en overeenkomen. Het helpt het onderscheidend vermogen van je organisatie helder te krijgen.

Ik ben benieuwd!

Vul dit formulier in als je vragen hebt of als je graag een keer wil zien hoe het werkt. Of bel ons op 06 42 569 342 / stuur ons een Whatsapp bericht.

Guido Verboom
Organisatie Antropoloog
Judith Weuring
Corporate Antropoloog MSc
Björn Hählen
Communicatieadviseur & Antropoloog
René Wolf
Developer